İnsan Kaynakları

Untitled Document

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ


ATMOSPHERE stratejik büyüme hedefi ve genişleyen şube ağı, artan ürün çeşitliliğine bağlı olarak, mevcut kadrolarına yenilerini eklemeye sürekli devam etmektedir.


ATMOSPHERE başarısının ardında, çalışanları tarafından benimsenmiş güçlü kurum kültürü ve prensipleri yer almakta olup, çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır.


İŞE ALIM UYGULAMALARIMIZ

Seçme ve yerleştirme sürecinde, pozisyona bağlı olarak en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalarımız söz konusudur.

Kişilik envanterleri, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullandığımız yöntemler arasındadır.


PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Çalışanlarımızın etkinliğini, önceden belirlenmiş hedefler ve ölçülebilir kriterler çerçevesinde adil bir şekilde değerlendirmek ve etkinliğini geliştirmek için kişisel performansı artırmak amacı ile uygulamaya aldığımız Performans Değerlendirme Sistemimiz, hedef ve yetkinlik bazlıdır.

Değerlendirme sonuçları aynı zamanda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespiti, kariyer planlama, yedekleme ve ödüllendirme araçlarında kullanılmaktadır.


1)Firmamız Ne Nitelikte / Nasıl İnsanlarla Çalışır?

Samimi, sıcak, kendine güvenen, dinamik, insan odaklı, adil, paylaşımcı insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz.


2)Firmamız Çalışanlara Neler Katar / Çalışanların Gelişimlerine Ne Gibi Katkı Sağlar?

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm şirket çalışanlarımız için geçerli olup gelişimleri için katkı sağlamaktadır.


3)Kariyer Hedefleri Nelerdir?

Şirkette herkes için bir kariyer planlaması oluşturulmaktadır. Performans değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra alınan sonuçlara göre uygun aksiyon planı hazırlanır ve uygulanır.


4)İnsan Kaynakları Olarak Politikamız Nedir?

Perakende mağazacılık sektöründeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, alanında lider, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.


5)Başvurudan Sonra Nasıl Bir Değerlendirme Sürecinden Geçilir?

Gelen tüm başvurular titizlikle incelendikten sonra pozisyon yetkinliklerine uygun olan adaylar ile görüşme organize edilir ve insan kaynakları tarafından ön görüşmeler yapılır. Olumlu olan adaylar ilgili departman yöneticisiyle görüştürülerek süreç yürütülür. Tüm görüşmeler neticesinde süreci olumlu ilerleyen adaylar için referans araştırmasından sonra iş teklifi yapılır ve adayın oryantasyon süreci işe başladığı gün itibari ile başlamış olur.

 

İŞ BAŞVURU FORMU

Aşağıdaki formu doldurarak iş ön başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler
TC No
Doğum Tarihi
Ad
İkamet Ettiğiniz İl
Soyad
Medeni Durum
Mail Adresi
Telefon No
Adresiniz
Başvuru Birim
Öğrenim Durumu